newsletter


Bach Bloesems

Wat zijn Bach Bloesems?

De Engelse Dr. Edward Bach (1886-1936) was een arts en een bekend patholoog, immunoloog en bacterioloog. Auteur van het boekje ‘Heal Thyself’, waarin hij beschrijft dat lichamelijke ziekte en emotioneel lijden een gevolg is van disharmonie tussen de persoonlijkheid en ziel, het niet in overeenstemming leven met ons hoger zelf. De ziektesymptomen zijn de lichamelijke manifestatie van de negatieve stemmingen. Ziekte is enkel corrigerend: een middel waarvan onze ziel zich bedient om ons ervoor te behoeden nog verder van ons ware pad af te dwalen.

Gedreven door een verlangen om anderen te genezen en ontevredenheid over de beperkingen van de orthodoxe geneeskunde ging hij op zoek naar geneesmiddelen in de natuur. Dankzij zijn hechte band met de natuur en zijn buitengewone gevoeligheid ontdekte hij 38 gemoedstoestanden en de daarbij behorende ‘planten van hogere orde’ die als verbinding dienen tussen de persoonlijkheid en hoger zelf. Elk van die planten belichaamt een bepaald zielsconcept en herstelt door hun trilling het geblokkeerde contact tussen hoger zelf en persoonlijkheid.

De 38 remedies zijn in zeven groepen in te delen. Iedere groep vertegenwoordigt het fundamentele conflict dat ons belemmert ons ware zelf te zijn.

-angst

-onzekerheid

-niet in het hier en nu zijn

-eenzaamheid

-overgevoeligheid voor invloeden van buitenaf

-verlies van vertrouwen of wanhoop

-overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Zoals Dr. Bach de zeven conflictgebieden benoemd die onze gezondheid verstoren, zo omschreef hij ook de verschillende fasen in het genezingsproces: Vrede, Hoop, Vreugde, Geloof, Vertrouwen, Wijsheid en Liefde.

Lees meer over de specifieke omschrijving van elke bloesem onder de sectie "About".
http://www.treeyantra.com/about.htmlWaarom in therapie gaan?

Zelfbehandeling is op de lange termijn meestal niet bijzonder effectief. We blijven vaak onze bekende patronen herhalen. Dit komt omdat we ons niet bewust zijn van deze patronen en waardoor deze zijn ontstaan. De welbekende "blinde vlekken". Hiervoor hebben we iemand anders tegenover ons, een spiegel, nodig om deze te kunnen zien. De verdrongen gevoelsconcepten kunnen hierdoor weer in het bewustzijn komen en daardoor verwerkt worden. Dit leidt uiteindelijk tot bevrijding van blokkades en herhaalde problemen. Men zal steeds meer zichzelf kunnen zijn en een gevoel van vervulling en geluk krijgen.

 

De methode Dietmar Kramer

De Duitser Dietmar Kramer heeft onderlinge verbanden tussen de Bach Bloesems gevonden en een systeem ontdekt, waarbij diepliggende chronische klachten behandeld kunnen worden met de bloesems. Hierdoor kan men op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau genezen. Dit vereist meer kunde van de therapeut en ook de juiste kennis over in welke combinaties en volgorde de bloesems toegepast moeten worden.

 

Hoe ga ik te werk?

Tijdens een consult zal een diagnose gemaakt worden van de meest actuele problemen en kennis worden genomen van iemands geschiedenis. Dit aan de hand van een vraaggesprek en een reading van het auraveld.

Aan de hand daarvan worden de benodigde bloesems uitgekozen. Ik werk hierbij volgens de methode Dietmar Kramer. Het uiteindelijk flesje met remedies zal in samenspraak met de cliënt worden gemaakt. Dit is belangrijk aangezien het nodig is dat de cliënt toestemming geeft voor datgene wat getransformeerd mag worden.

 

Praktische info

-Een consult duurt ongeveer een uur en is inclusief een flesje met remedies.

 

© 2011 TreeYantra - website built by martyn zij - design by diana heemskerk